Kalender 2018

31 oktober RSF Klubbtävling
Vi inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling. Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer. Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
Läs mer här.
31 oktober 3rd Nordic International Digital Circuit 2018
Digital utställning, s k circuit, med bedömning i de fyra nordiska länderna samtidigt, öppna klasser i färg och monochrome.
Mer information - Conditions of Entry.
24 november 13th FIAP Clubs World Cup
FIAP inbjuder samtliga klubbar i världen ("member of FIAP, or not") att delta i denna tävling för klubbar. Senast den 24 november ska bilderna vara uppladdade via internet. Varje klubb som vill delta ska skicka in exakt 20 bilder, dock max två bilder från samma fotograf. Bilderna kan vara svartvita och/eller färg och ska vara min 2400 pixlar och max 3500 pixlar ("for the larger side"). Deltagaravgiften är 50€ per klubb.

Utförlig information finns i FIAP:s inbjudan. Registrering och uppladdning av bilderna sker här.

2019

 
15 februari Swedish International Exhibition 2019
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår andra internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA.
Läs mer här. (På engelska.)

Internationella salonger

FIAP Läs mer om aktuella FIAP-salonger direkt på FIAP:s infosida.
PSA Läs mer om aktuella PSA-salonger direkt på PSA:s infosida.
GPU Läs mer om aktuella GPU-salonger direkt på GPU:s infosida.