Kalender 2017

25 november
- 21 december
Bildligt talat
En fotoutställning av medlemmar i Falköpings FotoklubbBildkällan, Stora Torget, Storgatan 10 i Falköping. Det blir även bildvisningar den 3 och 14 december. Läs mer här.
30 november Medlemsavgift till RSF för 2018 (600 kr för klubb och 200 kr för enskild medlem) ska vara inbetald senast den 30 november. Information om medlemsavgiften har skickats ut till alla medlemmar den 30-31 oktober. Men det går alldeles utmärkt att betala direkt till RSF:s Bankgirokonto 135-6856. Glöm inte att ange avsändare.
31 december RSF Arbetsstipendier
Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 december. Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer här.

2018

 
31 januari 2018 Riksfotoutställningen 2018
Sista datum för uppladdning av bilder till Riksfotoutställningen är som vanligt den 31 januari. Utförlig information och inbjudan kommer under november.
7 februari Deltagaravgifter till Riksfotoutställningen ...
... ska vara inbetalade klubbvis senast den 7 februari.
15 februari RSF Utmärkelse
Sista datum för att ansöka om denna nya utmärkelse för framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar är i år den 15 februari. Läs mer här.
15 februari Swedish International Exhibition
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår andra internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA.
Läs mer här. (På engelska.)
31 mars 4th Swedish International Small Print Exhibition 2018
Malmö International Photo Society inbjuder till en ny internationell salong för pappersbilder i format A4. En sektion för färgbilder. Sista dag för bildinskick är den 31 mars.
Mer information: Conditions of Entry.
4-6 maj 2018 Riksfototräffen 2018
Sundsvalls Fotoklubb hälsar alla varmt välkomna till Riksfototräffem 2018.
Inbjudan med utförlig information kommer under januari 2018.

Internationella salonger

FIAP Läs mer om aktuella FIAP-salonger direkt på FIAP:s infosida.
PSA Läs mer om aktuella PSA-salonger direkt på PSA:s infosida.
GPU Läs mer om aktuella GPU-salonger direkt på GPU:s infosida.