NFFF Open Galleries

Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF - Open Galleries

NFFF inbjuder medlemmar i de nordiska förbunden till öppen utställning på www.nordic.photo.

Skicka bilder för eventuell publicering på NFFF:s hemsida. Bilderna kommer att visas under cirka en månad i ett roterande bildspel.

Gör så här:
- Maxformat 2000 pixlar på längsta sidan.
- Filnamn: förnamn_efternamn_ev bildtitel.jpg.
- Fem bilder per fotograf skickas till webred(at)nordic.photo.

Ytterligare frågor?
Kontakta Nils-Erik Jerlemar, nejerlemar(at)gmail.com
Missa inte tillfället att få visa dina bilder för en stor publik!