RSF Utmärkelse för fotografiska framgångar inom svensk fotografi
Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska systerorganisationer, inrättar vi nu RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar.
     • Riksfotoutställningen
     • RSF Klubbtävling

Resultat uppnådda i RSF:s olika salonger för ungdomar kan inte medräknas. Sökanden kan tillgodoräkna sig resultat i Riksfotoutställningen (tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000 enligt underlag på RSF:s hemsida - se nedan. Från år 2016 kan även resultat i gruppen för Bildspel medräknas.

Nedan följer ett utdrag ur de kompletta bestämmelserna som du finner via en länk längre ner på sidan.

Fotografer som tilldelats RSF Utmärkelse 2017

Ett 30-tal fotografer ansökte om denna nyinrättade utmärkelse för fotografiska framgångar och fick ta emot sina nålar och diplom under Riksfototräffen i Uddevalla 20 maj. Vi har sammanställt en katalog med en bild var från dessa fotografer.
Lista över premierade fotografer.
Katalog med bilder.

Regler och krav för RSF Utmärkelse

 • Sökanden skall vara medlem i RSF-ansluten klubb, eller enskild medlem i RSF, i minst tre år innan ansökan om utmärkelse för fotografiska meriter kan göras.
 • RSF:s Förbundsstyrelse fattar beslut om RSF Utmärkelse, och utdelning sker företrädesvis på Riksfototräffen.
 • Den som tilldelas RSF Utmärkelse erhåller kavajnål samt diplom.
 • Sökt RSF Utmärkelse, som godkänts för utdelande av Förbundsstyrelsen, bekostas av sökanden.
 • Ansökan görs på särskild ansökningsblankett.
 • Senaste ansökningsdatum är för 2018 den 15 februari för att utdelning ska kunna ske vid nästkommande Riksfototräff.
 • Ansökan skickas till exp@rsf-fotoklubbar.org.
 • Efter eventuellt positivt besked från RSF ska kostnaden - 200 kr - för RSF Utmärkelse betalas in till vårt bankgirokonto 135-6856.

RSF Utmärkelser

 • A.RSF - Artist Riksförbundet Svensk Fotografi
 • E.RSF - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi
 • E.RSF/b - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Brons
 • E.RSF/s - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Silver
 • E.RSF/g - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Guld
 • E.RSF/p - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Platinum

Ytterligare information

Utförliga bestämmelser
Blankett för ansökan

Blankett för ansökan

 • Ladda ner blanketten och spar den på din dator.
 • Öpnna blanketten i Adobe Acrobat Reader. Om du inte har det programmet kan du kostnadsfritt ladda hem det från Adobe.
 • Fyll i dina uppgifter i de blåmarkerade fälten.
 • Spar dokumentet med ett nytt namn som innehåller ditt eget namn.
 • Maila den ifyllda blanketten till exp(at)rsf-fotoklubbar.org.

Underlag för ansökan - Riksfotoutställningen

För att underlätta ansökan har vi samlat de officiella resultaten från Riksfotoutställningen (och tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000 i en Excel-fil som du finner nedan. Vi har gått igenom underlaget flera gånger för att korrigera felstavade namn och klubbar, men kan naturligtvis ha missat något. Om du hittar något som behöver korrigeras anmäl då detta till RSF så rättar vi underlaget.
Underlag för ansökan

Kommentarer:
 • Hela Excel-filen är skrivskyddad. Använd funktionen "Sök" för att leta fram den information du söker.
 • Fliken "2000-2017" innehåller alla resultat från 2000 och framåt. Här visas också poäng för varje placerad bild.
 • Fliken "Sorterat, poäng" innehåller poäng summerat per "Fotograf, Fotoklubb" och sorterad i fallande poängordning. Här finns en notering vilken utmärkelse respektive fotograf kan ansöka om. Men läs nedan ...
 • Fotografer som bytt klubb kan förekomma fler gånger.
 • Fotografer kan ha fått sitt namn felstavat vid något tillfälle och därmed förekomma flera gånger.
 • Fotoklubbens namn kan ha stavats olika och det kan också¨ge upphov till information på flera platser.
 • Poäng utgående från denna sammanställning förs sedan in ansökningsblanketten.

Underlag för ansökan - RSF Klubbtävling

Poäng för framgångar i RSF Klubbtävling får du själv ställa samman utifrån information här.