RSF Utmärkelse för fotografiska framgångar inom svensk fotografi
Med internationella förebilder, från bl.a. våra Nordiska systerorganisationer, inrättar vi nu RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar.
     • Riksfotoutställningen
     • RSF Klubbtävling

Resultat uppnådda i RSF:s olika salonger för ungdomar kan inte medräknas. Sökanden kan tillgodoräkna sig resultat i Riksfotoutställningen (tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000 enligt resultattabeller på RSF:s hemsida.

Nedan följer ett utdrag ur de kompletta bestämmelserna som du finner via en länk längre ner på sidan.

Fotografer som tilldelats RSF Utmärkelse 2017

Ett 30-tal fotografer har sökt denna nyinrättade utmärkelse för fotografiska framgångar. Alla ansökningar är godkända och utmärkelserna kommer att delas ut under Riksfototräffen i Uddevalla 20 maj.
Lista över premierade fotografer.

Regler och krav för RSF Utmärkelse

 • Sökanden skall vara medlem i RSF-ansluten klubb, eller enskild medlem i RSF, i minst tre år innan ansökan om utmärkelse för fotografiska meriter kan göras.
 • RSF:s Förbundsstyrelse fattar beslut om RSF Utmärkelse, och utdelning sker företrädesvis på Riksfototräffen.
 • Den som tilldelas RSF Utmärkelse erhåller kavajnål samt diplom.
 • Sökt RSF Utmärkelse, som godkänts för utdelande av Förbundsstyrelsen, bekostas av sökanden.
 • Ansökan görs på särskild ansökningsblankett.
 • Senaste ansökningsdatum är för 2018 den 15 februari för att utdelning ska kunna ske vid nästkommande Riksfototräff.
 • Ansökan skickas till exp@rsf-fotoklubbar.org.
 • Efter eventuellt positivt besked från RSF ska kostnaden - 200 kr - för RSF Utmärkelse betalas in till vårt bankgirokonto 135-6856.

RSF Utmärkelser

 • A.RSF - Artist Riksförbundet Svensk Fotografi
 • E.RSF - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi
 • E.RSF/b - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Brons
 • E.RSF/s - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Silver
 • E.RSF/s - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Guld
 • E.RSF/p - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Platinum

Ytterligare information

Utförliga bestämmelser
Blankett för ansökan

Blankett för ansökan

 • Ladda ner blanketten och spar den på din dator.
 • Öpnna blanketten i Adobe Acrobat Reader. Om du inte har det programmet kan du kostnadsfritt ladda hem det från Adobe.
 • Fyll i dina uppgifter i de blåmarkerade fälten.
 • Spar dokumentet med ett nytt namn som innehåller ditt eget namn.
 • Maila den ifyllda blanketten till exp(at)rsf-fotoklubbar.org.

Underlag för ansökan

För att underlätta ansökan har vi samlat de officiella resultaten från Riksfotoutställningen (och tidigare RIFO, Bildexpo, Färgdiasalongen och Digitalsalongen) fr.o.m. år 2000 i en Excel-fil som du finner nedan. Vi har gått igenom underlaget flera gånger för att korrigera felstavade namn och klubbar, men kan naturligtvis ha missat något.
Underlag för ansökan

Kommentarer:
 • Hela Excel-filen är skrivskyddad. Använd funktionen "Sök" för att leta fram den information du söker.
 • Fliken "2000-2016" innehåller alla resultat från 2000 och framåt. Här visas också poäng för varje placerad bild.
 • Fliken "Sorterat, poäng" innehåller poäng summerat per "Fotograf, Fotoklubb" och sorterad i fallande poängordning. Här finns en notering vilken utmärkelse respektive fotograf kan ansöka om. Men läs nedan ...
 • Fotografer som bytt klubb kan förekomma fler gånger.
 • Fotografer kan ha fått sitt namn felstavat vid något tillfälle och därmed förekomma flera gånger.
 • Fotoklubbens namn kan ha stavats olika och det kan också¨ge upphov till information på flera platser.
 • Poäng utgående från denna sammanställning förs sedan in ansökningsblanketten.
Om du hittar något som behöver korrigeras anmäl då detta till RSF så rättar vi underlaget.