RSF Årsbok 2018/2019
Välkommen med dina bildbidrag till RSF Årsbok 2018/2019 senast 10 juni.

Uppmaning från Redaktörerna

Vi ser tyvärr ett tydligt mönster som vi önskar komma tillrätta med när ni skickar in era bilder till oss. Det absolut vanligaste är att man missar vilka uppgifter som ska skickas in, vilket föranleder merarbete för både er och oss.
 • Vi ska ladda ner bilderna
 • Vi ska föra bok över leveranserna omfattande ...
  • Namn
  • Klubb
  • E-posadress
  • Mobiltelefonnummer
  • Antal bilder
Varje saknad uppgift skapar merarbete för oss! Hjälp oss genom att i meddelande fältet skriva det vi önskar och inget annat.

Vi önskar informationen enligt följande ...
  - Årsbok 2018/19
  - Förnamn Efternamn
  - Fotoklubb (Inga förkortningar, varken här eller i filnamnet)
  - Epost-adress
  - Mobiltelefonnummer (om vi behöver nå er och ni inte svarar på Epost)

För bilder till RSF Årsbok gäller

 • Färg och Svartvita bilder insända digitalt. Bilderna ska vara någorlunda nytagna (det heter ju Årsbok …!).
 • Digitalbilder: Bilderna ska vara av så god kvalité att de kan användas som tryck-underlag. Bildernas kortaste sida ska vara minst 2200 pixlar och sparade som jpg/jpeg i hög kvalitet (10-12).
 • Bildfilnann: Filen sparas i formen: ”Förnamn_Efternamn_Klubb_Bildtitel”. Exempel: Knut_Andersson_HjoFK_Spegling.
 • Bildurval: Varje fotograf får skicka in max 5 bilder. Bildurvalet görs med fördel med stor variation. Med hänsyn till årsbokens kvadratiska format kan panoramabilder inte publiceras.

Insändning av dina bilder

Bilderna skickas med WeTransfer till arsbok(at)rsf-fotoklubbar.org med meddelandet: Se nedan. Använd den version av WeTransfer som är gratis/free.
(Här hittar du en Instruktion för WeTransfer).

I WeTransfers fält för meddelande skriv enligt följande:
- Årsbok 2018/19
- Förnamn Efternamn
- Fotoklubb (Inga förkortningar, varken här eller i filnamnet)
- Epost-adress
- Mobiltelefonnummer (om vi behöver nå er och ni inte svarar på Epost)

Frågor besvaras av

Mats Jungmyren, tel 070-515 89 82
Peter Transjoe, tel 070-432 87 44
arsbok(at)rsf-fotoklubbar.org

Vi ser fram emot dina bildbidrag!

 

Omslagsfotograf:
???


RSFs Årsbok - Över 40 årgångar i våra bokhyllor

Den första årsboken kom 1976 och 40-årsjubileet 2016 uppmärksammade vi genom att trycka en stor upplaga och att via klubbarna distribuera ett exemplar till varje klubbmedlem. Årsboken borde nu finnas i varje RSF-fotografs hem och därmed ökat intresset för att både skicka in bilder och att fortsätta köpa årsboken.

2013 gav vi årsboken dubbelt årtal (2013/2014) för att den inte ska uppfattas som inaktuell på direkten. Vi har även engelsk text på omslaget vilket gör den ännu mer lämplig som present till utländska fotokamrater.

Syftet med böckerna är att spegla RSF-medlemmarnas fotografiska verksamhet under respektive år. Årsboken blir därmed ett tidsdokument för framtiden.
Samtliga årsböcker från 1976 till 2015/2016.