FIAP Life Card

FIAPs internationella medlemskort

har samma format som ett kreditkort och är inplastat. Kortets giltighet är innehavarens livstid. Du behöver ha ett FIAP Life Card när du ansöker om någon av FIAP:s olika utmärkelser (Distinctions).

RSF beställer korten två gånger om året. Medlemmar som vill ha detta kort ska sända sin beställning till RSF senast den 1 oktober eller 1 mars. Leveranstiden är cirka 2 månader.

Ansökan görs genom att fylla i denna blankett (Excel-fil, 1 485 kB).
De uppgifter som ska fyllas i finns i Excel-filens nedre del och har en svag grön ram:
- Efternamn
- Förnamn
- Tidigare FIAP-utmärkelser (distinctions) (om du har sådana)
- Födelsedatum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
- Nationalitet
- Nummer från senast erhållet diplom (om du har sådant)
- Infoga även ett ID-kort (bildfil-jpg) i storlek 600x800 px.

Den ifyllda Excel-filen skickas till RSF som e-post till monica(at)rsf-fotoklubbar.org. I mailet anger du ett fungerande telefonnummer ifall vi behöver kontakta dig.

För FIAP:s kostnader ska svenskt belopp som täcker 50€ (EUR) insättas på RSF:s plusgirokonto 4 45 17-1. Skriv "FIAP-Life Card" på talongen.

När innehavaren får en ny FIAP-utmärkelse kan ett nytt kort utfärdas utan kostnad. Men ny ansökan enligt ovan måste fyllas i och skickas till RSF.