FIAP Life Card - korrigering
I Exponera! nummer 11 2018 är informationen om FIAP Life card inte korrekt. Nedan följer korrekt information.

FIAP Life Card

FIAP Life Card (FLC) är ett identitetskort, som man beställer från FIAP. All handläggning från RSFs sida beträffande FLC går genom Monica Wennblom, FIAP Liaison Officer för Sverige, monica(at)rsf-fotoklubbar.org.

När man söker sin första Distinction – AFIAP - måste man inneha ett FIAP Life Card. Avser man att söka sin första Distinction innevarande år så måste en beställning av FLC ske till RSF före 1 mars för att FIAPs handläggningstider skall medge att den sökande har sitt kort i god tid före sin ansökan om AFIAP Distinction.

Ansökan om FLC görs till RSF med ett foto samt vissa personuppgifter inkl postadress. Denna beställning skickas i en löpande mailtext och man behöver ej fylla i en särskild blankett för detta.

Fotot skall vara i stående/porträttformat exakt 600 x 800 pixlar. När den korrekt ifyllda ansökan är inskickad och behandlad erhåller man besked om vilken meddelandetext som skall åtfölja inbetalningen om motsvarande 50 Euro via bankgiro till RSF.

Förnyelse av FIAP Life Card kan ske kostnadsfritt i de fall där kortet har blivit skadat eller då man önskar att en högre grad av Distinctionnivå skall anges på kortet.

Det finns inga krav på att man årligen skall förnya sitt FLC.

För frågor och beställning av FIAP Life Card kontakta Monica Wennblom enligt ovan.