GPU - Global Photographic Union

  
GPU är en internationell fotoorganisation. Dess verksamhet och inriktning innefattar främjandet av fotografi som konstform, bildutbyte, internationella utställningar, fotofestivaler och utmärkelser.

Internationella utställningar och tävlingar kan ansöka om GPU-godkännande ("patronage") och de får då använda GPU-medaljer som priser för utställningen. Fotografer som får accept i GPU-godkända salonger kan efter tillräckligt många accept ansöka om GPU:s olika utmärkelser (Distinctions), t.ex. Crown 1/2/3/4/5 med flera.

GPU hette tidigare UPI - United Photographers International men fick 2015 ändra namn efter ett "påpekande" från United Press International.

Mer info om GPU

- GPU:s hemsida