Svenska FIAP-utmärkelser 2016
Vid Riksfototräffen i Bollnäs utdelades FIAP-utmärkelser till fyra fotografer som uppnått stora framgångar i internationella salonger. Nedan presenteras översiktligt de aktuella kraven för respektive utmärkelse samt vilka som tilldelats utmärkelsen. Klicka på namnet så får du se ett urval av vilka bilder de varit framgångsrika med.
AFIAP - Artiste FIAP
Fotografen måste ha uppnått minst 40 accepts med minst 15 olika bilder i minst 15 olika salonger i minst 8 olika länder.
Camilla Ekendal
Mats Grimfoot
EFIAP - Excellence FIAP
Fotografen måste ha uppnått minst 250 accepts med minst 50 olika bilder i minst 30 olika salonger i minst 20 olika länder.
Göran Gärberg
EFIAP/s - Excellence FIAP Silver
Fotografen måste sedan utmärkelsen EFIAP ha uppnått minst 300 nya accepts med minst 100 olika bilder i minst 10 olika länder. 5 av bilderna ska ha tilldelats Awards i olika länder.
Mikael Bengtsson Lestander