Husums Fotoklubb
Klubben saknar för närvarande hemsida. Du kan få mer information om klubben genom kontaktinformationen nedan.

Kontaktperson Epost-adress Telefonnr
Tommy Sjölund
Norrflärke 225
896 91 Husum
t.s(at)telia.com       (hemma mejl)
husum(at)telia.com  (Husums Fotoklubb)
0663-201 52
070-317 81 50