Riksförbundet Svensk Fotografi Riksfotoutställningen 2018
Registrering/uppladdning är öppnad.


Inledning

På den här sidan finner du information för uppladdning av bilder till samtliga grupper A-D, U i Riksfotoutställningen 2018.

Inbjudan och allmän information finns på vår hemsida under "Riksfotoutställningen - Info". Där finns också information om deltagande i gruppen Bildspel.

Arbetsgång - snabbfakta

 • Varje Tävlingsledare i en fotoklubb som deltog 2017 har kvar sitt unika lösenord för att administrera sin klubb. RSF kommer att skicka ut påminnelse och instruktion till alla som är registrerade som tävlingsledare per klubb. Vi ber alla tävlingsledare att kontrollera uppgifterna för klubbens medlemmar och vid behov komplettera eller ta bort.
 • Fotoklubb som inte deltog 2017 får begära att få lösenord och instruktion för sin klubb. Anmälan görs med epost till laddaupp@rsf-fotoklubbar.org. Ange klubb, tävlingsledarens namn, epost-adress och telefonnummer.
 • Samma gäller för Enskild medlem i RSF som inte deltog 2017. Skicka mail till e-postadressen ovan för att få lösenord och instruktion. Ange att du deltar som enskild medlem i RSF.
 • Varje fotograf som deltog 2017 kan återanvända det tidigare lösenordet (eller bli påmind om det via e-post) för att sedan kunna registrera och ladda upp sina bilder.
 • Nya fotografer i klubbarna får registrera sig och välja lösenord för att sedan kunna ladda upp sina bilder. Instruktion fås från klubbens tävlingsledare.

Allmänt

 • För bilder som deltar i Riksfotoutställningens påsiktsgrupper (A och C) ska även en digital visningsbild laddas upp.
 • För samtliga digitala bildfiler - även visningsbilder för påsiktsbilderna gäller följande: Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och filstorleken max 1500 kB.
 • Uppladdning kan ske fram till den 31 januari 2018.
 • Påsiktsbilderna skickas till rätt adress senast den 31 januari enligt information i Riksfotoutställningen, inbjudan.
 • Deltagaravgiften är 80 kr per deltagare och grupp A-D. För deltagande i gruppen för ungdomar är avgiften 50 kr.
 • Avgifterna betalas in klubbvis till vårt bankgiro 135-6856 och sista datum för inbetalning är den 7 februari.
  Obs - Deltagaravgiften till gruppen bildspel betalas samordnat med avgifterna för övriga grupper.
 • Resultatet beräknas bli klart under mars.
 • Juryn redogör för sitt urval vid Riksfototräffen i Sundsvall i maj 2018.
Länk till sidan för registrering och uppladdning av bilder

Varmt välkommen att delta med bilder i Riksfotoutställningen 2018.