Medlemskort från RSF
Medlemskort för fotoklubbar
RSF tar varje år fram ett medlemskort som ansluten fotoklubb kan beställa och använda i den egna klubben. De anslutna klubbarna slipper därmed ta fram egna medlemskort.

RSF:s medlemsort har storleken 150x105 mm och blir 75x105 mm ihopvikt. Det finns plats för ett foto i ID-kortsstorlek (40x50 mm) samt en ruta där man kan notera klubbens namn.

Korten beställs från expeditionen - se länken "Beställa från RSF". Där framgår även aktuellt pris.

Korten brukar finnas tillgängliga för beställning i början av november månad.
Fördel för innehavaren ...
På baksidan av kortet finns informationstext på sex olika språk (Svenska, Engelska, Tyska, Franska, Spanska och Italienska).

Flera av våra medlemmar har vittnat om oväntade förmåner när man visat upp detta kort utomlands, t.ex. fritt inträde på olika evenemang. RSF ger inga garantier, men frågan är ju fri...