Verksamhet

Riksfotostämma

hålls varje år, oftast under maj och i anslutning till den årliga Riksfototräffen och som arrangeras lokalt av någon (eller några) av medlemsklubbarna. Rikdsfotostämman är förbundets högsta beslutande organ. Mellan stämmorna leder förbundsstyrelsen arbetet. RSF har säte och expedition i Göteborg.

Protokoll från Riksfotostämman 2018
Protokoll från Riksfotostämman 2017
Protokoll från Riksfotostämman 2016
Protokoll från Riksfotostämman 2015

Riksfototräffens förläggning genom åren

Förbundsstyrelsen

Ordförande
4-6 ledamöter
1-2 suppleanter
Styrelsen kan utse arbetsgrupper utanför styrelsen
Länk till förbundsstyrelsen

Stadgar

Länk till RSFs stadgar fastställda 2014-05-10. (pdf-dokument 35 kB)

Distrikten

Sverige är indelat i åtta fotoklubbsdistrikt. Dessa har egna styrelser och arrangerar kurser, tävlingar och distriktsstämmor. De hjälper också nya fotointresserade att komma i kontakt med lämplig klubb.
Länk till distrikten

Fotoklubbar

Cirka 150 klubbar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Sammanlagt ungefär 6 000 medlemmar. Dessutom finns ett antal enskilt anslutna medlemmar.
Länk till förteckning klubbar.

Medlemsavgifter

Medlemsklubb betalar 600 kr per år. Enskilt ansluten medlem betalar 200 kr per år. Avgifterna bestäms av Riksfotostämman.

Medlemsinformation

Vi har valt att kalla vårt medlemsblad Exponera! - ett namn med anknytning till det som fört oss samman samt en uppmaning till alla att berätta om vad vi gör. Exponera! skickas med e-post till våra medlemmar en gång per månad eller oftare om vi har något viktigt att informera om.

Hemsida

RSFs hemsida (där du är just nu) innehåller såväl aktuell som allmän information om RSFs verksamhet.

Riksfotoutställningen

RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer. Från 2016 finns även en grupp för Bildspel. Läs mer via länken till vänster.

Mässor

RSF deltar i den stora Fotomässan i Älvsjö/Stockholm. Besökarna får allmän information om Sveriges Fotoklubbar. Representationen sker i samverkan med lokala klubbar och distriktsorganisation.

Årsboken

RSF sammanställer årligen en bok med bilder från medlemmarna. Bilderna skall spegla det gångna året och boken kommer ut lagom till jul. RSFs förhoppning är att boken med sitt breda utval av fotografier skall i möjligaste mån illustrera samhällets ständiga omdaning, inte minst i vårt eget land.

Internationella kontakter

RSF är anslutet till de internationella organisationerna FIAP - Fédération Internationale de l'Art Photographique och PSA - Photographic Society of America. RSF-medlemmarna ges därmed möjlighet att delta i ett stort antal internationella fotosalonger.