Ungdomsutställningen 2010, Klass B - Bilder som tilldelats plakett
Klicka på en bild för att se den större.


Silverplakett
Sanna Hedlund
Skellefteå FK

Bronsplakett
Sanna Hedlund
Skellefteå FK

Bronsplakett
Frida Brandt
Kungsbacka Film och FK

Bronsplakett
Alexander Hansson
Borås FK