Riksfotoutställningen Bildspel - Info samt frågor och svar
Här finns allmän information om hur du deltar i bildspelsgruppen. Vi redovisar även löpande svar på de frågor som kommit in från våra medlemmar vad avser deltagande i gruppen Bildspel i Riksfotoutställningen.

Hur gör jag för att delta med mitt bildspel?

Läs först igenom Inbjudan till Riksfotoutställningen Bildspel. Sedan kan du ladda upp ditt bildspel via WeTransfer, fyll i alla uppgifter om ditt bildspel i ett onlineformulär och betala därefter deltagaravgiften. Läs först hur bildspelet ska namnsättas.
Hur namnger jag mitt bildspel (video-filen)?
Använd din bildspelstitel och ersätt mellanslagen med "_" (understreck), efter bildspelstiteln tillförs ett "-" (bindestreck) följt av ditt förnamns första två bokstäver följt av ett (understreck) och ditt efternamns två första bokstäver, samt avslutningsvis filens extension.
Ex. Mitt_egna_bildspel-bj_bo.mp4
Det står att jag ska skicka mitt bildspel via WeTransfer - vad betyder det?
Bildspelen är så stora att de inte går att bifoga via ett mail. WeTransfer är ett etablerat sätt att förmedla större datamängder genom att de mellanlagras på en server på nätet.
Vilka uppgifter ska jag registrera för mitt bildspel?
Alla uppgifter som behövs fyller du i direkt via vårt onlineformulär.


Övriga frågor och svar

Vad är upphovsrättskyddad (kommersiell) musik/ljud och varför får jag inte använda den?
Att producera musik och ljudeffekter är förknippat med stora kostnader och upphovsmakarna förväntar sig intäkter när den används. Antingen som en direkt intäkt vid försäljning av skivor/ljudfiler eller som ersättning när musiken spelas.

För att kunna använda upphovsrättsskyddat material krävs att den skapar ett bildspel måste köpa en licens från upphovsmannen. Vid (varje) visning ska en rapport skickas till NCB och en visningavgift erläggas. Sammanfattningsvis innebär användning av denna typ av musik/ljud höga kostnader och extra administration. Därför tillåter vi inte detta.
Hur kan jag hitta musik/ljud, som jag får använda i mitt bildspel?
Det finns flera webbsiter som tillhandahåller musik och olika ljudeffekter utan kostnad, men med olika former av regler för användning. Man brukar kalla dessa för Royalty-fri musik. En annans lösning finns hos Creative Commons som har olika licensnivåer beroende på användning. Här finner du ett par exempel.

Creative Commons
Free Music Archive
Noisetrade
Amazon Free-Songs-Music ...(46.894 låtar)
Jamendo Music
Vimeo Music Store

Purevolume
last Free Music Downloads
Soundclick
Cctrax
Shockwave-sound
Incompetech Royalty-Free Music
Finns det några regler när man använder Royalty-fri musik?
Det kan finnas olika regler. En del kräver att man i bildspelets eftertexter ska ange var man hämtat musiken. Läs villkoren noggrant så att du inte riskerar att göra fel.
Varför får jag inte ange mitt namn i mitt bildspel?
Deltaganadet ska helst vara anonymt så att juryn kan göra sin bedömning utan vetskap om vem som gjort vad. Om man redan har ett bildspel där namnet finns med är det i de flesta bildspelsprogram enkelt att göra en ny version utan att ange namnet.
Mitt bildspelsprogram skapar bildspel i exe-format. Kan jag delta med det?
Nej. I ditt bildspelsprogram kan du antagligen skapa om det i något av de godkända formaten.
Mitt bildspel är 4 minuter och 5 sekunder. Kan jag delta med det?
Nej. Du får korta ned det till maximalt 4 minuters längd, dvs 240 sekunder.
I formuläret frågar man efter Copyrightlänk vad är det och hur hittar jag den?
Copyrightlänk i detta sammanhang syftar på länken till den sida där du kan läsa om den musik/ljudeffekt som du använder.
  1. Gå till din valda musiksida
  2. Gör en sökning
  3. Klicka på önskad musik länk
  4. Om det är musik eller ljud du tänker använda markera texten i adressfältet (se blått här nedan), högerklicka sedan och välj kopiera

Klicka på bilden för att se den större.
I formuläret frågar man efter Titel & Upphovsperson, vilka uppgifter ska jag skriva dit?
Titel och upphovsperson, ska alltid uppges, i ovanstående fall "Ocean Soundscapes by RF Soundtracks"