Riksfotoutställningen - Frekvent förekommande frågor
Här samlar vi löpande svar på de frågor som kommit in från våra medlemmar vad avser deltagande i Riksfotoutställningen.

Om jag monterar min bild på en kapa-platta som är 5 mm tjock så blir de tillsammans tjockare än 5 mm. Är det OK?
JA, det är tillåtet. Måttet bestämdes vid Riksfotostämman 2015 med 5 mm kapa-plattor som exempel.
Jag har en kvadratisk bild - kan jag montera den i en passepartout som är 40x40cm?
NEJ, bildens största format, inklusive ev. passepartout är 30x42 cm (A3). En kvadratisk bilds största yttermått blir därmed 30x30 cm.
Det står att påsiktsbilderna ska märkas med etiketter - kan jag använda mina egna?
NEJ, bilderna måste märkas med de etiketter som skapas av uppladdningssystemet. Dessa etiketter innehåller bl.a. den unika identitet som alla uppladdade bilder får och som används av juryn för att rapportera vilka bilder som blivit antagna och tilldelade utmärkelser.
Hur vet jag vilken etikett som hör ihop med mina olika bilder i kollektionen?
På etikettens översta rad står det längst till höger ett internt id-begrepp. För Grupp A - kollektion påsiktsbild viasas ordningsnummer som sista tecken. Ex. 2991GrA-1 för denna kollektions första bild, 2991GrA-2 för dess andra osv. Samma id-begrepp visas under respektive miniatyrbild som visas när man loggat in i systemet för uppladdning.
Jag har tidigare fått en bild/kollektion uttagen för visning, dvs den fick inget pris. Kan jag tävla med den igen?
NEJ, att en bild eller kollektion blivit uttagen för visning innebär att den gillats av juryn och därmed valts ut för att ingå i utställningen.

Vi har fr.o.m. 2016 ändrat benämningarna. Nu säger vi att en bild/kollektion som juryn valt ut är Antagen. Dessa antagna bilder kan sedan tilldelas högre utmärkelser i form av diplom och medaljer. Antagna bilder kan inte delta igen. Vi har därmed fått våra regler likartade med de som gäller i internationella salonger.
Jag har fått en kollektion antagen i RIFO. Kan jag använda en bild ur denna kollektion som enstaka bild i RIFO kommande år?
NEJ, skälen till detta är dubbla:
  • Vi vill uppmuntra fotograferna att inför varje Riksfotoutställning ta fram nya verk. Nya i den meningen att de inte visats/antagits eller prisbelönts tidigare.
  • Personer som tittar på de antagna bilderna i en Riksfotoutställning ska även de stimuleras i sitt bildskapande genom att se bilder de inte tidigare sett.
Jag har fått en enstaka bild antagen i RIFO. Kan jag använda den bilden i en kollektion i RIFO kommande år?
NEJ, samma motivering som ovan.
Jag har fått en bild/kollektion antagen i distriktet. Kan jag använda den bilden/kollektion i Riksfotoutställningen?
JA, men bara om den inte antagits vid tidigare Riksfotoutställningar.
Kan ungdomar tävla i både ungdoms- och vuxengrupp i Riksfotoutställningen?
NEJ, antingen deltar man i Ungdomsgruppen eller i ”vuxen-grupperna”.